CJK3D_Tri模型站点

热度183票 浏览1764次 时间:2014年12月05日 20:36

菜单【建模】选择【模型站点】菜单,界面左侧工具栏弹出向导式对话框:

*^A3h.w+p(A4\^0

[,w.z8R;f `0

【模型站点.PNTP】示例如下:

)e1WGH O0

绝对坐标

3?n eo0|t/@0

4

^YHJ jY0

1#    358254.000000      3481020.000000   

Fx0sp(w!f-h4K0

2#    366636.000000      3475700.000000   CJK3D水动力数值模拟系统6LJ6W E.El

3#    376434.000000      3469300.000000   

c-J{{&_a0

4#    369618.000000      3472700.000000   CJK3D水动力数值模拟系统Kl3sN0b\P {

 CJK3D水动力数值模拟系统s)e WkZhn j|

6CJK3D水动力数值模拟系统^!M hc#l3P

1#    358254.000000      3481020.000000    30.000000      210.000000   CJK3D水动力数值模拟系统3K6GI-I+~2H6Wi

2#    366636.000000      3475700.000000    30.000000      210.000000   CJK3D水动力数值模拟系统 u Mlav#Z%}SKy

3#    376434.000000      3469300.000000    30.000000      210.000000   CJK3D水动力数值模拟系统oDGr5mDAD+~2e%F

4#    370749.000000      3475470.000000    30.000000      210.000000   CJK3D水动力数值模拟系统,XG | k}p V$^)M

5#    370008.000000      3473690.000000    30.000000      210.000000   CJK3D水动力数值模拟系统lGos4K7V!h ni

6#    368997.000000      3472240.000000    30.000000      210.000000   

|6f'CTz!FH0

 CJK3D水动力数值模拟系统7T6I F(W5{z R A

CJK3D水动力数值模拟系统 c$a4u S U t9J5G6~ h)[

1行:绝对坐标标识符CJK3D水动力数值模拟系统n{%x%@[)t;w1G

2行:潮位站点个数CJK3D水动力数值模拟系统wX~K9a2B }&p

3行:潮位站点名称  X坐标  Y坐标CJK3D水动力数值模拟系统TC$` ksz

重复

+H+}O&k'}1~0

n行:垂线站点个数

2NRVGaG7d;i8B0

n+1行:垂线站点名称  X坐标  Y坐标CJK3D水动力数值模拟系统 f4W*}G y7|X

重复CJK3D水动力数值模拟系统m U.P]%X`Zl

 CJK3D水动力数值模拟系统%o0C/MC6h

系统为模型站点编辑也提供了相应功能,双击模型任意位置可选择站点坐标。CJK3D水动力数值模拟系统W:Q2YM u!z7VO

 

~@ ]FsQ0

CJK3D水动力数值模拟系统$] {k"a_xK,H

标注了站点位置的效果

A;aS&L,g2e0

j)^$hQ:m7~Iz0


f8cr'g8bL7Q!V.G0
CJK3D水动力数值模拟系统M*tQK"}B5g4cAS

TAG: 模型

技术支持

  • QQ群:47855880
  • Email:cjk3dmodel@126.com
  • 联系人:罗小峰
  • 电话:025-85829583
  • 手机:13951606782

广告投放区

网络资源