CJK3D_Tri模型站点

热度227票 浏览2633次 时间:2014年12月05日 20:36

菜单【建模】选择【模型站点】菜单,界面左侧工具栏弹出向导式对话框:

w(|f,s:h0

#Y+\)yy8}KA B I0

【模型站点.PNTP】示例如下:CJK3D水动力数值模拟系统U4Yv0W!K

绝对坐标CJK3D水动力数值模拟系统6FAK7F[k

4CJK3D水动力数值模拟系统 T2m:tb+Zu

1#    358254.000000      3481020.000000   

x)CV#u;_$a l0

2#    366636.000000      3475700.000000   

jwc5Q-J.p0

3#    376434.000000      3469300.000000   CJK3D水动力数值模拟系统_-[n)X"X LffB

4#    369618.000000      3472700.000000   

p/Hu NA-Z*qA%sW0

 CJK3D水动力数值模拟系统/s+v/s1vL?-J

6

@ b&[_M0

1#    358254.000000      3481020.000000    30.000000      210.000000   

8`&X-D(bT:VU?0

2#    366636.000000      3475700.000000    30.000000      210.000000   

L8y\;z%g&ig0

3#    376434.000000      3469300.000000    30.000000      210.000000   CJK3D水动力数值模拟系统4S ~$C*B }[!ya

4#    370749.000000      3475470.000000    30.000000      210.000000   

Y`D4a:X:t2C0

5#    370008.000000      3473690.000000    30.000000      210.000000   CJK3D水动力数值模拟系统w+_K,F5r.^tn/mn

6#    368997.000000      3472240.000000    30.000000      210.000000   

"f\h E\-k0

 CJK3D水动力数值模拟系统Z3g/aX_:kWM^

CJK3D水动力数值模拟系统\(Rxf Iv+^ w

1行:绝对坐标标识符CJK3D水动力数值模拟系统/C5[i@ @-pE

2行:潮位站点个数CJK3D水动力数值模拟系统H&ey*c.~*[?

3行:潮位站点名称  X坐标  Y坐标CJK3D水动力数值模拟系统'n-Hp"x,Yl9L)h})M

重复

J*Y Nn6[aV\0

n行:垂线站点个数CJK3D水动力数值模拟系统sz4^2v4w)g6J7T

n+1行:垂线站点名称  X坐标  Y坐标

^ l|-T-VY bY Dwi0

重复CJK3D水动力数值模拟系统2i quI(w;HO

 

$H(e g/^N-h!J;e0

系统为模型站点编辑也提供了相应功能,双击模型任意位置可选择站点坐标。CJK3D水动力数值模拟系统!\PTHF;_

 

,rKv|bCDPB0

CJK3D水动力数值模拟系统gx+xG-[ku

标注了站点位置的效果

{5`u!\.o5T+F3N0

CJK3D水动力数值模拟系统 q+N``5}1nq


-N(]!["CkLj;p%b.~T0

8H$D'x@ \%tP+h0
TAG: 模型

技术支持

  • QQ群:47855880
  • Email:cjk3dmodel@126.com
  • 联系人:罗小峰
  • 电话:025-85829583
  • 手机:13951606782

广告投放区

网络资源